PAROLE

FREQ.

SURA TITOLO SURA VERSETTI

ABBAGLIATO

1

LXXV

Al-Qiyâma (La Resurrezione) 7

ABBANDONA

5

II

Al-Baqara (La Giovenca) 17

III

Âl 'Imrân (La Famiglia di Imran) 160

IV

An-Nisâ' (Le Donne) 100

XVIII

Al-Kahf (La Caverna) 28

XLVII

Muhammad 14

ABBANDONANDO

2

VII

Al-A'râf 70, 127

ABBANDONANO

3

XLVII

Muhammad 16

LIII

An-Najm (La Stella) 23, 28

ABBANDONARE

4

XI

Hûd 53, 87

XVII

Al Isrâ' (Il Viaggio Notturno) 76

XXXVII

As-Sâffât (I Ranghi) 36

ABBANDONARONO

3

XIX

Maryam (Maria) 59

XLIV

Ad-Dukhân (Il Fumo) 25

XLVI

Al-'Ahqâf 28

ABBANDONARVI

1

IV

An-Nisâ' (Le Donne) 24

ABBANDONASSERO

1

XXVI

Ash-Shu'arâ' (I Poeti) 57

ABBANDONATE

4

IV

An-Nisâ' (Le Donne) 66, 102

LXXI

Nûh (Noè) 23

ABBANDONATELO

1

XII

Yûsuf (Giuseppe) 9

ABBANDONATEVI

1

IV

An-Nisâ' (Le Donne) 135

ABBANDONATI

6

II

Al-Baqara (La Giovenca) 167

VI

Al-An'âm (Il Bestiame) 70

VII

Al-A'râf 37, 53

XI

Hûd 21

XXII

Al-Hajj (Il Pellegrinaggio) 45

ABBANDONATO

3

VI

Al-An'âm (Il Bestiame) 94

XII

Yûsuf (Giuseppe) 37

XCIII

Ad-Duhâ (La Luce del Mattino) 3

ABBANDONERÀ

2

X

Yûnus (Giona) 30

XXVIII

Al-Qasas (Il Racconto) 75

ABBANDONERANNO

3

VI

Al-An'âm (Il Bestiame) 24

XVI

An-Nahl (Le Api) 87

XXIV

An-Nûr (La Luce) 60

ABBANDONEREMMO

1

II

Al-Baqara (La Giovenca) 167

ABBASSA

2

XV

Al-Hijr 88

XXXI

Luqmân 19

ABBASSANO

2

IV

An-Nisâ' (Le Donne) 91

XLIX

Al-Hujurât (Le Stanze Intime) 3

ABBASSARE

2

XXIV

An-Nûr (La Luce) 30, 31

ABBASSATE

1

IV

An-Nisâ' (Le Donne) 77

ABBASSATI

1

LXXIX

An-Nâzi'ât (Gli Strappanti Violenti) 9

ABBASSERÀ

1

LVI

Al-Wâqi'a (L'Evento) 3

ABBASSERANNO

1

XX

Tâ-Hâ 108

ABBASTANZA

2

IV

An-Nisâ' (Le Donne) 97

XXXV

Fâtir (Il Creatore) 37

ABBATTA

1

XLVIII

Al-Fath (La Vittoria) 6

ABBATTE

2

XX

Tâ-Hâ 81

XXXVII

As-Sâffât (I Ranghi) 177

ABBATTERÀ

2

XI

Hûd 39

XLII

Ash-Shûrâ (La Consultazione) 16

ABBATTERSI

1

XXII

Al-Hajj (Il Pellegrinaggio) 65

ABBATTESTE

1

LIX

Al-Hashr (L'Esodo) 5

ABBELLÌ

3

VI

Al-An'âm (Il Bestiame) 43

XVI

An-Nahl (Le Api) 63

XXIX

Al-'Ankabût (Il Ragno) 38

ABBELLIAMO

1

X

Yûnus (Giona) 12

ABBELLIMMO

3

XV

Al-Hijr 16

XLI

Fussilat ("Esposti chiaramente") 12

LXVII

Al-Mulk (La Sovranità) 5

ABBELLIRE

1

XVIII

Al-Kahf (La Caverna) 7

ABBELLIRONO

1

XLI

Fussilat ("Esposti chiaramente") 25

ABBELLITA

1

XLVII

Muhammad 14

ABBELLITO

2

III

Âl 'Imrân (La Famiglia di Imran) 14

L

Qâf 6

ABBEVERARONO

1

II

Al-Baqara (La Giovenca) 93

ABBEVERATA

1

XI

Hûd 98

ABBEVERATI

4

X

Yûnus (Giona) 4

XVIII

Al-Kahf (La Caverna) 29

XLVII

Muhammad 15

LXXXVIII

Al-Ghâshiya (L'Avvolgente) 5

ABBEVERATO

2

XIV

Ibrâhîm (Abramo) 16

XXVIII

Al-Qasas (Il Racconto) 25

ABBEVERATOI

1

XXXIV

Sabâ' 13

ABBEVERATOIO

1

XIX

Maryam (Maria) 86

ABBEVERAVA

1

XXVIII

Al-Qasas (Il Racconto) 23

ABBEVERERÀ

1

XI

Hûd 98

ABBEVEREREMO

1

XXVIII

Al-Qasas (Il Racconto) 23

ABBEVERÒ

1

XXVIII

Al-Qasas (Il Racconto) 24

ABBI

2

II

Al-Baqara (La Giovenca) 286

III

Âl 'Imrân (La Famiglia di Imran) 159

ABBIA

25

II

Al-Baqara (La Giovenca) 150, 230, 280

V

Al-Mâ'ida (La Tavola Imbandita) 32

VI

Al-An'âm (Il Bestiame) 59, 152

VII

Al-A'râf 71

IX

At-Tawba (Il Pentimento o la Disapprovazione) 16

XII

Yûsuf (Giuseppe) 37, 80

XIX

Maryam (Maria) 65

XXXVII

As-Sâffât (I Ranghi) 164

XXXVIII

Sâd 14, 61

XLI

Fussilat ("Esposti chiaramente") 47

XLIII

Az-Zukhruf (Gli Ornamenti d'Oro) 87

XLVII

Muhammad 4

LIII

An-Najm (La Stella) 26

LVIII

Al-Mujâdala (La Disputante) 4

LXXXVI

At-Târiq (L'Astro Notturno) 4

XC

Al-Balad (La Contrada) 7

XCI

Ash-Shams (Il Sole) 13

ABBIAMO

364

II

Al-Baqara (La Giovenca) 3, 23, 49, 50, 53, 57, 63, 87, 93, 99, 118, 119, 130, 143, 144, 146, 151, 159, 172, 185, 211, 212, 247, 249, 253, 254, 267, 285, 286

III

Âl 'Imrân (La Famiglia di Imran) 14, 16, 53, 75, 147, 154, 193

IV

An-Nisâ' (Le Donne) 18, 33, 37, 46, 47, 54, 60, 64, 79, 80, 91, 105, 131, 141, 151, 155, 156, 157, 160, 161, 163, 164, 174

V

Al-Mâ'ida (La Tavola Imbandita) 7, 32, 48, 64, 109

VI

Al-An'âm (Il Bestiame) 6, 25, 31, 38, 53, 87, 89, 92, 94, 98, 107, 108, 114, 122, 126, 128, 129, 146, 155

VII

Al-A'râf 4, 10, 11, 23, 27, 44, 52, 72, 126, 127, 137, 160, 171

VIII

Al-'Anfâl (Il Bottino) 3, 31, 41

IX

At-Tawba (Il Pentimento o la Disapprovazione) 50, 107

X

Yûnus (Giona) 2, 94

XI

Hûd 79

XII

Yûsuf (Giuseppe) 2, 17, 66, 79, 81, 88, 110

XIII

Ar-Ra'd (Il Tuono) 22, 30, 36, 37

XIV

Ibrâhîm (Abramo) 1, 31, 45

XV

Al-Hijr 9, 19, 21, 70, 85, 87, 88

XVI

An-Nahl (Le Api) 44, 55, 56, 63, 64, 75, 89, 122

XVII

Al Isrâ' (Il Viaggio Notturno) 8, 10, 12, 13, 41, 46, 55, 60, 70, 73, 86, 89, 101, 105, 106

XVIII

Al-Kahf (La Caverna) 7, 28, 29, 54, 80, 81, 84, 102

XIX

Maryam (Maria) 58, 74, 83

XX

Tâ-Hâ 2, 55, 81, 85, 87, 99, 131

XXI

Al-Anbiyâ' (I Profeti) 10, 31, 32, 50, 60, 79, 81, 105

XXII

Al-Hajj (Il Pellegrinaggio) 25, 67

XXIII

Al-Mu'minûn (I Credenti) 18, 24, 27, 71, 90, 95

XXIV

An-Nûr (La Luce) 1

XXV

Al-Furqân (Il Discrimine) 11, 23, 32, 37, 49, 50, 56

XXVI

Ash-Shu'arâ' (I Poeti) 7, 18

XXVII

An-Naml (Le Formiche) 60, 86

XXVIII

Al-Qasas (Il Racconto) 36, 43, 45, 52, 54, 57, 58, 63

XXIX

Al-'Ankabût (Il Ragno) 31, 35, 47, 51, 66, 67

XXX

Ar-Rûm (I Romani) 34, 35, 58

XXXI

Luqmân 10, 14, 21

XXXII

As-Sajda (La Prosternazione) 12, 16, 26

XXXIII

Al-Ahzâb (I Coalizzati) 31, 37, 45, 50, 67

XXXIV

Sabâ' 28, 32, 35

XXXV

Fâtir (Il Creatore) 24, 29, 31, 37

XXXVI

Yâ Sîn 12, 28, 31, 34, 39, 69, 71, 72, 77

XXXVII

As-Sâffât (I Ranghi) 6, 11, 32, 63, 150

XXXVIII

Sâd 3, 26, 29, 30

XXXIX

Az-Zumar (I Gruppi) 2, 27, 28, 41

XL

Al-Ghâfir (Il Perdonatore) 78

XLII

Ash-Shûrâ (La Consultazione) 7, 38, 52

XLIII

Az-Zukhruf (Gli Ornamenti d'Oro) 3, 6, 22, 23, 59, 79

XLIV

Ad-Dukhân (Il Fumo) 3, 58

XLV

Al-Jâthiya (La Genuflessa ) 16, 18, 29

XLVI

Al-'Ahqâf 15, 26, 30

XLVIII

Al-Fath (La Vittoria) 1, 8, 13

XLIX

Al-Hujurât (Le Stanze Intime) 13

L

Qâf 6, 7, 9, 22

LI

Adh-Dhâriyât (Quelle che spargono ) 47, 48

LIV

Al-Qamar (La Luna) 17, 22, 32, 40

LVI

Al-Wâqi'a (L'Evento) 35, 36, 57, 60, 73

LVII

Al-Hadîd (Il Ferro) 17

LXIII

Al-Munâfiqûn (Gli Ipocriti) 10

LXIV

At-Taghâbun (Il Reciproco Inganno) 8

LXVII

Al-Mulk (La Sovranità) 5

LXVIII

Al-Qalam (Il Calamo) 17, 26

LXX

Al-Ma'ârij (Le Vie dell'Ascesa) 40

LXXII

Al-Jinn (I Dèmoni) 1, 2, 8

LXXVI

Al-Insân (L'Uomo) 2, 3, 4

LXXVII

Al-Mursalât (Le Inviate) 25

LXXVIII

An-Nabâ' (L'Annuncio) 8, 29, 40

XC

Al-Balad (La Contrada) 4, 8, 10

XCIV

Ash-Sharh (L'Apertura) 1, 2, 4

XCVII

Al-Qadr (Il Destino) 1

CVIII

Al-Kawthar (L'Abbondanza) 1

ABBIANO

14

II

Al-Baqara (La Giovenca) 191

IV

An-Nisâ' (Le Donne) 6, 19, 25

V

Al-Mâ'ida (La Tavola Imbandita) 93

IX

At-Tawba (Il Pentimento o la Disapprovazione) 51

XXIX

Al-'Ankabût (Il Ragno) 53

XXX

Ar-Rûm (I Romani) 9

XXXIII

Al-Ahzâb (I Coalizzati) 25, 37

XLII

Ash-Shûrâ (La Consultazione) 21

LXV

At-Talâq (Il Divorzio) 1, 6

ABBIATE

13

II

Al-Baqara (La Giovenca) 216, 237

III

Âl 'Imrân (La Famiglia di Imran) 175

IV

An-Nisâ' (Le Donne) 19, 43

V

Al-Mâ'ida (La Tavola Imbandita) 3

VII

Al-A'râf 3

X

Yûnus (Giona) 71, 84

XLI

Fussilat ("Esposti chiaramente") 30

XLVII

Muhammad 4

XLIX

Al-Hujurât (Le Stanze Intime) 6

LVII

Al-Hadîd (Il Ferro) 23

ABBIETTI

2

XLI

Fussilat ("Esposti chiaramente") 29

XCVIII

Al-Bayyina (La Prova) 6

ABBIGLIATEVI

1

VII

Al-A'râf 31

ABBISOGNA

1

XIV

Ibrâhîm (Abramo) 8

ABBONDANTE

6

XVII

Al Isrâ' (Il Viaggio Notturno) 63

XLVIII

Al-Fath (La Vittoria) 19, 20

LXXI

Nûh (Noè) 11

LXXII

Al-Jinn (I Dèmoni) 16

LXXVIII

An-Nabâ' (L'Annuncio) 14

ABBONDANTI

2

XI

Hûd 52

LVI

Al-Wâqi'a (L'Evento) 32

ABBONDANZA

13

IV

An-Nisâ' (Le Donne) 130

V

Al-Mâ'ida (La Tavola Imbandita) 100

VI

Al-An'âm (Il Bestiame) 6

VII

Al-A'râf 188

XXVII

An-Naml (Le Formiche) 16

XXVIII

Al-Qasas (Il Racconto) 58

XXXVIII

Sâd 51

XLII

Ash-Shûrâ (La Consultazione) 27

LXXIV

Al-Muddaththir (L'Avvolto nel Mantello) 12

LXXVI

Al-Insân (L'Uomo) 6

LXXX

'Abasa (Si Accigliò) 25

XCIII

Ad-Duhâ (La Luce del Mattino) 5

CVIII

Al-Kawthar (L'Abbondanza) 1

ABBRACCIA

10

III

Âl 'Imrân (La Famiglia di Imran) 120

IV

An-Nisâ' (Le Donne) 108, 126

VI

Al-An'âm (Il Bestiame) 80

VII

Al-A'râf 156

VIII

Al-'Anfâl (Il Bottino) 47

XI

Hûd 92

XX

Tâ-Hâ 98

XLI

Fussilat ("Esposti chiaramente") 54

LXV

At-Talâq (Il Divorzio) 12

ABBRACCIANO

1

X

Yûnus (Giona) 39

ABBRACCIAVAMO

1

XVIII

Al-Kahf (La Caverna) 91

ABBREVIATA

1

XXXV

Fâtir (Il Creatore) 11

ABBREVIERETE

1

IV

An-Nisâ' (Le Donne) 101

ABERRAZIONE

2

VII

Al-A'râf 202

XVIII

Al-Kahf (La Caverna) 14

ABIETTI

1

VII

Al-A'râf 13

ABIEZIONE

4

II

Al-Baqara (La Giovenca) 61

XI

Hûd 89

LXXIV

Al-Muddaththir (L'Avvolto nel Mantello) 5

XCV

At-Tîn (Il Fico) 5

ABISSO

5

III

Âl 'Imrân (La Famiglia di Imran) 103

XVIII

Al-Kahf (La Caverna) 52

XX

Tâ-Hâ 81

LI

Adh-Dhâriyât (Quelle che spargono ) 11

XCII

Al-Layl (La Notte) 11

ABITA

5

II

Al-Baqara (La Giovenca) 35

VII

Al-A'râf 19

XXIV

An-Nûr (La Luce) 27

XXIX

Al-'Ankabût (Il Ragno) 32

ABITANO

1

XLII

Ash-Shûrâ (La Consultazione) 7

ABITANTE

2

LXXI

Nûh (Noè) 26

XC

Al-Balad (La Contrada) 2

ABITANTI

28

II

Al-Baqara (La Giovenca) 217

VI

Al-An'âm (Il Bestiame) 131

VII

Al-A'râf 85, 94, 96, 123

IX

At-Tawba (Il Pentimento o la Disapprovazione) 70, 101, 120

X

Yûnus (Giona) 24

XI

Hûd 117

XII

Yûsuf (Giuseppe) 82, 109

XV

Al-Hijr 67, 78, 80

XVIII

Al-Kahf (La Caverna) 59, 77

XXI

Al-Anbiyâ' (I Profeti) 95

XXII

Al-Hajj (Il Pellegrinaggio) 44

XXVII

An-Naml (Le Formiche) 34

XXVIII

Al-Qasas (Il Racconto) 4, 15, 59

XXIX

Al-'Ankabût (Il Ragno) 31, 34

XXXVI

Yâ Sîn 13

LIX

Al-Hashr (L'Esodo) 7

ABITARE

1

LXV

At-Talâq (Il Divorzio) 6

ABITATA

1

V

Al-Mâ'ida (La Tavola Imbandita) 22

ABITATE

6

VII

Al-A'râf 161

XI

Hûd 68, 95

XVII

Al Isrâ' (Il Viaggio Notturno) 104

XXVIII

Al-Qasas (Il Racconto) 58

LXV

At-Talâq (Il Divorzio) 6

ABITATO

2

VII

Al-A'râf 92

XVIII

Al-Kahf (La Caverna) 77

ABITAVANO

1

LIX

Al-Hashr (L'Esodo) 9

ABITAVATE

1

XIV

Ibrâhîm (Abramo) 45

ABITAZIONI

2

XXIV

An-Nûr (La Luce) 29

XXIX

Al-'Ankabût (Il Ragno) 38

ABITERANNO

1

XXXIX

Az-Zumar (I Gruppi) 20

ABITEREMO

1

XXXIX

Az-Zumar (I Gruppi) 74

ABITI

3

XVIII

Al-Kahf (La Caverna) 31

XXIV

An-Nûr (La Luce) 58

LXXVI

Al-Insân (L'Uomo) 21

ABITO

2

VII

Al-A'râf 26

ABITUDINE

1

VII

Al-A'râf 37

ABIURARE

1

XXXIII

Al-Ahzâb (I Coalizzati) 14

ABOMINEVOLE

1

XI

Hûd 93

ABOMINIO

12

IV

An-Nisâ' (Le Donne) 22

VII

Al-A'râf 18

IX

At-Tawba (Il Pentimento o la Disapprovazione) 63

X

Yûnus (Giona) 100

XVI

An-Nahl (Le Api) 27

XVII

Al Isrâ' (Il Viaggio Notturno) 38

XIX

Maryam (Maria) 27

XX

Tâ-Hâ 134

XXII

Al-Hajj (Il Pellegrinaggio) 9, 30

XXVI

Ash-Shu'arâ' (I Poeti) 87

XXXV

Fâtir (Il Creatore) 39

ABORRIAMO

1

VII

Al-A'râf 88

ABORRISCO

1

XXVI

Ash-Shu'arâ' (I Poeti) 168

ABORTIRÀ

1

XXII

Al-Hajj (Il Pellegrinaggio) 2

ABRAMO

73

II

Al-Baqara (La Giovenca) 124, 125, 126, 127, 130, 132, 133, 135, 136, 140, 258, 260

III

Âl 'Imrân (La Famiglia di Imran) 33, 65, 67, 68, 84, 95, 97

IV

An-Nisâ' (Le Donne) 54, 125, 163

VI

Al-An'âm (Il Bestiame) 74, 75, 83, 161

IX

At-Tawba (Il Pentimento o la Disapprovazione) 70, 114

XI

Hûd 69, 74, 75, 76

XII

Yûsuf (Giuseppe) 6, 38

XIV

Ibrâhîm (Abramo) 35

XV

Al-Hijr 51

XVI

An-Nahl (Le Api) 120, 123

XIX

Maryam (Maria) 41, 46, 58

XXI

Al-Anbiyâ' (I Profeti) 51, 60, 62, 69

XXII

Al-Hajj (Il Pellegrinaggio) 26, 43, 78

XXVI

Ash-Shu'arâ' (I Poeti) 69, 72

XXIX

Al-'Ankabût (Il Ragno) 16, 27, 31

XXXIII

Al-Ahzâb (I Coalizzati) 7

XXXVII

As-Sâffât (I Ranghi) 83, 104, 109

XXXVIII

Sâd 45

XLII

Ash-Shûrâ (La Consultazione) 13

XLIII

Az-Zukhruf (Gli Ornamenti d'Oro) 26

LI

Adh-Dhâriyât (Quelle che spargono ) 24, 31

LIII

An-Najm (La Stella) 37

LVII

Al-Hadîd (Il Ferro) 26

LX

Al-Mumtahana (L'Esaminata) 4

LXXXVII

Al-A'lâ (L'Altissimo) 19

ABROGA

1

XXII

Al-Hajj (Il Pellegrinaggio) 52

ABROGARNE

1

V

Al-Mâ'ida (La Tavola Imbandita) 15

ABROGHIAMO

1

II

Al-Baqara (La Giovenca) 106

ABU

1

CXI

Al-Masad (Le Fibre di Palma) 1

ABUSATO

1

VI

Al-An'âm (Il Bestiame) 128

Le parole del Corano
2003