Nabuccodonosor

Questa parola è stata trovata 1 volta nel seguente verso:

PARADISO: CANTO IV. v. 14 : Nabuccodonosor levando d'ira,